ECCK avalik pöördumine

ECCK avalik teadaanne Ruta Petersoni liikmeskonnast väljaarvamise kohta

Eesti Chow Chow Klubi (ECCK) avalik pöördumine.

Eesti Chow Chow Klubi (edaspidi ECCK) teatab kahetsusega, et Ruta Peterson ei kuulu enam ECCK liikmeskonda. Eelpool nimetatud isikul puudub igasugune õigus kasutada ECCK nime ning esindada ECCK-d mistahes viisil.

ECCK-le on alates maist 2017 laekunud erinevaid signaale chow chow ostuhuvilistelt isikutelt, et Ruta Peterson halvustab Eesti chow chow koerakasvatajaid.

Korduvalt on esinenud ebameeldivaid juhuseid koertenäitustelt, kus Ruta Peterson halvustab nii ECCK liikmete kui ka ECCK mitteliikmete koeri .

Hetkel on ECCK valduses 13. detsember 2017.a. salvestatud 49 minutiline telefonikõne, mille edastas kutsikasoovija ECCK-le, palvega kommenteerida Ruta Petersoni tegevust ning samas anda hinnang tema käitumisele kui ECCK liikmele.

Isik soovis osta chow chow kutsikat, pärides miks Ruta Peterson vahendab just leedu kutsikat ning mis on eesti ja leedu chow chow kutsikate vahe. Nimetatud vestluses leiavad järjekordselt kinnitust eelpoolmainitud, 2017 aasta suvel, esitatud kaebused, et Ruta Peterson halvustab tahtlikult kõiki Eesti chow chow tõugu koerte kasvatajad, sealhulgas ka ECCK liikmeid.

Ruta Petersoni poolt esitatud väited ja faktid Eesti chow chow kasvatajate kohta ei vasta tõele ning on pahatahtlikud. Esitatud väidetega luuakse tahtlikult vale arusaam pakutavatest kutsikatest, sellega solvab Ruta Peterson kõiki eesti chow chow kasvatajaid ja nende aretustööd sõltumata nende liikmelisusest, rikub EKL ja ECCK põhikirja ning väljamõeldud argumentidele tuginedes mõjutab võimalikke kutsikasoovijaid mitte ostma Eesti kasvatajate kutsikaid.

Ruta Peterson on väitnud korduvalt, et liikmete poolt korraldatavad mängupäevad on tema idee ning temalt varastati antud ettevõtmine. Tegelikkuses on mängupäevasid organiseeritud klubi liikmete poolt juba aastast 2006. Seega antud väitega soovib Ruta Peterson teadlikult maha teha klubi liikmeid ja panna neid halba valgusesse teiste chow chow omanike silmis.

ECCK põhikiri näeb ette:

2.1.     ECCK tegevuse eesmärgiks on:

2.1.2. propageerida ja aidata kaasa puhtatõuliste chow chow´de kasvatamisele, aretamisele ja

    pidamisele;

2.1.7. oma Klubi liikmete huvide esindamine Eestis ja välisriikides.

 4.3     ECCK liikmete kohutused:

4.3.1   ECCK liige järgib ECCK põhikirja ning täidab ECCK organite otsuseid ja korraldusi, samuti EKL’i ja FCI poolt kehtestatud normatiivakte.

 3.15.   ECCK liikme võib Klubist välja arvata juhatuse otsusega määratud tingimustel alljärgnevatel

alustel:

3.15.1. liige ei ole täitnud liikmekohustusi või rikub ECCK kodukorda või põhikirja;

3.15.2. liige on oluliselt rikkunud ECCK juhatuse otsuseid, EKL või FCI eeskirju;

3.15.4. liige on rängalt eksinud ühiskonnas üldtunnustatud normide vastu.

Lähtudes eelnevast ning Ruta Petersoni tahtliku ECCK ja EKL põhikirja rikkumisega, arvab ECCK oma liikmeskonnast välja Ruta Petersoni ning edastab Ruta Petersoni poolt ECCK põhikirja rikkumise kohta märgukirja Eesti Kennelliitu.

Lisaks kaalub ECCK pöördumist Politsei- ja Piirivalve Ameti poole seoses kahtlustusega Ruta Petersoni poolt toime pandud võimalike kelmuste tuvastamiseks.Eelmine
Kutsikad
Järgmine
ECCK Erakorraline üldkoosolek

Sellel postitusel ei ole vastuseid

Email again:
EST